Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: De leverings- en betalingscondities die op alle verkopen via SET interior van toepassing zijn. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: SET interior is de handelsnaam van setinterior.nl en is een online platform die het merk SET interior (sierkussens, woonaccessoires) en aanverwante artikelen middels “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten en bedrijven;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst aangaat met de onderneming;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen de onderneming en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van setinterior.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die zijn gesloten op het online platform setinterior.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding en het plaatsen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard door de consument;

2.4 Er kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken van de voorwaarden. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door SET interior erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SET interior. SET interior is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt onder vermelding van reden(en).

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle aanbiedingen van SET interior zijn vrijblijvend. SET interior behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw (indien van toepassing). Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.

4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.4 Voor klanten buiten Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land. Een overzicht per land van deze kosten vindt u op onze website.

4.5 SET interior is niet gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn vermeld op de website als gevolg van invoer- en tikfouten. Aan onrechtmatige en onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 De betaling dient altijd vooraf te worden gedaan.

5.2 De betaling kan worden gedaan op verschillende manieren zoals hieronder vermeld onder a en b en zoals wordt aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de vermelding van de totale kosten. a) Betaling via iDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ASN BANK, BUNQ, KNAB,TRIODOS BANK,VAN LANSCHOT, REGIOBANK of ING (Postbank), kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling kiest u voor de betaalmethode iDeal. Op het scherm dat verschijnt kunt u kiezen voor de bank waar u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal. b) Betaling via creditcard (VISA en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend.

5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van SET interior onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Indien SET interior haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien SET interior kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze kosten voor rekening van de consument.

Artikel 6. Levering

6.1 Alle artikelen op het online platform zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is. Wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.2 SET interior streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd.

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal SET interior voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

6.5 Aan de leveringsplicht van SET interior wordt voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.

6.6 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.

6.7 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen kunnen voorkomen.

×